ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำซอยแยกถนนนครระยอง 76 ฝั่งทิศใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กันยายน 09, 2562 31