ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนตากสินมหาราช (ช่วงที่ 2) บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองระยองถึงแยกถนนสมุทรคงคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พฤษภาคม 17, 2562 34