ร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๒ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๗๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พฤศจิกายน 26, 2561 22
Last modified on วันจันทร์, 26 พฤศจิกายน 2561 04:23