การจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ชั้น 1 ชนิด 2 ชั้น 8 ล้อ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 1 รายการ (โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครระยอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พฤศจิกายน 26, 2561 10
Last modified on วันเสาร์, 01 ธันวาคม 2561 19:18