รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาล ในกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน

กุมภาพันธ์ 15, 2562 67
Last modified on วันจันทร์, 18 กุมภาพันธ์ 2562 16:33