การตรวจรับงานปรับปรุงพื้นพร้อมปูกระเบื้องและทำห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์อาคารอเนกประสงค์ (หลังใหม่) โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ

พฤศจิกายน 26, 2561 22